Naším produktem je informovaný klient!

Co nabízí NFPTCMA?

Komunikace, informace, edukace, příprava projektů využití TCM metod, modelů sdílené medicíny a péče ve spolupráci s lékaři i praktiky.

Setkání s předními odborníky-lékaři TCM ze špičkových nemocnic v ČLR.

Přednášky, semináře a kurzy pro odbornou i laickou veřejnost.

Zprostředkování studijních pobytů v Číně, praxí v nemocnicích TCM a informace o možnostech odborného vzdělávání pro lékaře i praktiky.